close-icon

Rekonstrukce RD Prosek / Refurbishment of a house in Prosek

Zadání

Přáním klientů je zvednout střechu na úroveň sousedních domů a zvětšit v druhém podlaží obytné prostory. Dále provést rekonstrukci tak, aby umožňovala umístění fyzioterapeutické ordinace se zázemím v přízemí, další malou kancelář (ať už jako oodělitelnou část obývacího pokoje nebo se samostatným přístupem) a případně i malý byt k pronajímání. Zárověň je pro klienty stěžejní spojení se zahradou. Byt k pronájmu není priorita pro příštích 10 let.

Koncept

Řešení odpovídá zadání, postupné spolupráce s klienty a spočívá v několika zásazích:

  1. směrem do ulice nástavba 2.np pro zvýšení světlé výšky
  2. zrušení stávajícího zádveří a vytvoření nového vstupu
  3. přidání střešních oken a zvětšení oken pro větší osvětlení vnitřních prostor

Nástavba bude materiálově stejná jako stávající dům.

Technické sítě (vytápění, zti, elektřina) budou aktualizovány tak aby vyhovovaly současným nárokům.