close-icon

english FAQ follow

Kolik stojí architekt?

Každý projekt je jiný, má jiný rozsah, různé nároky. Architekti většinou naceňují své služby těmito základními způsoby:

 1. Úkolově, tedy danou částkou za danou službu
 2. Procentuální částkou z celkových nákladů stavby
 3. Hodinově
 4. Kombinací předchozích 

Každý způsob má své výhody či nevýhody a je vhodný pro různá zadání a velikosti projektů.

My nejčastěji oceňujeme naše služby úkolovou a hodinovou sazbou. Pro stanovení úkolové sazby nicméně potřebujeme stanovit předpokládané náklady stavby a zhodnotit další informace, pomocí kterých následně vypočítáme dle kalkulačky České komory architektů náš honorář.

Pro menší projekty a pro projekty, u kterých nedokážeme odhadnout jejich časovou náročnost, používáme hodinovou sazbu.

Modelový příklad výpočtu honoráře 2023: 

Novostavba rodinného domu o 500 m3 a zastavěné ploše 100 m2 na pozemku 1000 m2.

Cena vychází dle zadaných parametrů na 8,8 mil. Kč vč. dph. Honorář za kompletní návrhové, projekční a poprojekční služby vychází na cca 10,5% z této částky, přičemž z této částky je dedikováno 1% na přípravu zakázky, 13% na návrh stavby, 33% na projekt pro stavební povolení (samostatné územní řízení není), 32% na projekt pro provedení stavby, 5% na soupis dodávek a konečně 12% na autorský dozor investora. V případě vypracování tzv. Jednostupňové dokumentace (pro stavební povolení a pro provedení stavby) lze uspořit, jelikož v tom případě činí 50% (místo 33+32%).

Zdroj: https://www.cenyzaprojekty.cz/ a https://www.cka.cz/sluzby/clenum/kalkulacky


Jak dlouho trvá projekt, jak dlouho trvá stavba?

Délka projekčních prací je ovlivněna více faktory - požadavky investora, složitostí a velikostí stavby, detailností projektu, pozemkem a dalšími omezeními vyplývajícími např. z územního plánu. Rekonstrukce jsou obvykle náročnější technicky i časově. Dramaticky se liší délka stavebního řízení u různých stavebních úřadů.

Délka stavby je také závislá na více faktorech, především složitostí projektu, zvoleným technickým řešením, velikostí, situací na trhu stavebních firem, roční době a dalších. Také je rozdíl při realizaci svépomocí, stavbou na klíč a jejich kombinacemi.

Modelový příklad - novostavba rodinného domu.

 • Architektonická studie - 3 měsíce
 • Jednostupňový projekt pro provedení stavby - 6 měsíců
 • Vyjádření dotčených úřadů - 1-2 měsíce
 • Schvalovací proces na stavebním úřadě - 1-2 měsíce
 • Stavba - tady může být veliké časové rozpětí v návaznosti na stav dokončenosti a způsob realizace, nejpravděpodobněji déle než 1 rok


V čem mi mohou pomoci konzultace s architektem?

Konzultace s architektem mají mnoho výhod, ať už plánujete nákup pozemku, stavbu nového domu či rekonstrukci, od nás můžete očekávat následující:

 • Profesionální vedení: Máme odborné znalosti a dovednosti v oblasti návrhu a stavebního plánování. Provedeme Vás celým procesem od konceptuálního návrhu až po realizaci projektu.
 • Optimalizaci prostoru: Pomůžeme Vám maximalizovat využití prostoru ve vašem domě nebo projektu. Vytvoříme efektivní a funkční dispozici.
 • Estetickou kvalitu: Vytvoříme Vám návrh na míru, který následně zvýší i hodnotu Vaší nemovitosti.
 • Finanční úspory: Od samého začátku pracujeme s Vašimi finančními možnostmi, kterým přizpůsobujeme návrh. Jsme schopni navrhnout a doporučit techniky a materiály, které mohou ušetřit peníze na dlouhodobé údržbě.
 • Dodržení předpisů: Máme znalost stavebních předpisů a místních regulací. Zajistíme, že Váš projekt bude plně v souladu s právními předpisy.
 • Personalizaci: Vytvoříme návrh, který bude odpovídat vašim individuálním potřebám a preferencím.
 • Dozor nad stavbou: Poskytujeme dozor nad průběhem stavby, což pomáhá zajistit, že projekt probíhá hladce a v souladu s plány.
 • Zlepšení energetické efektivity: Navrhneme energeticky efektivní řešení, která sníží náklady na provoz a pozitivně ovlivní životní prostředí.

Seznam našich služeb naleznete na našem webu.


Jakým způsobem si vybrat vhodný pozemek pro stavbu?

Při výběru vhodného pozemku pro stavbu je klíčové brát v úvahu především polohu, orientaci ke světovým stranám, dostupnost technické a dopravní infrastruktury, blízkost městské vybavenosti (obchody, školy, kultura), přírodní podmínky, místní regulace a proveditelnost stavby dle zákonných předpisů. 

Určitě se vyplatí zkontrolovat historii pozemku, navštívit ho osobně a konzultovat s odborníky. Výběr pozemku má zásadní vliv na úspěch a náklady vašeho stavebního projektu, proto lze jedině doporučit zvážit zmíněné faktory.

V rámci naší praxe Vám nabízíme konzultace při výběru pozemku, ve kterých prozkoumáme dostupné informace a upozorníme na výhody a nevýhody a doporučíme vhodný další postup.Jaké podklady jsou potřeba pro práci architekta či projektanta na projektu?

Spolehlivé podklady a informace zaručují méně práce a potenciálních úprav vynucených špatnými předpoklady - šetří tak čas a peníze. Rozsah nutných podkladů se liší dle typu, rozsahu a fázi projektu. Obecně potřebujeme tyto podklady (zaměření, průzkumy a dokumentace):

 • Geodetické zaměření pozemku (výškopis a polohopis)
 • Zaměření či 3D scan interiérů
 • Původní stavební dokumentaci
 • Radonový průzkum
 • Geologický průzkum
 • Hydrologický průzkum 
 • Stavebně-technický průzkum


Jaký je rozdíl mezi architektem a projektantem?

Obecně je architekt spíše zaměřen na vizi, koncepční a estetickou stránku a projektant na technickou část projektu. Ale to neznamená, že nejsou projektanti, kteří mají perfektní estetické cítění anebo architekti skvěle ovládající technické aspekty. Architekti se více soustředí na design, funkční uspořádání, soulad s plánovacími dokumenty a projektanti se specializují např. na statiku, požární bezpečnost, technické instalace, tepelná technika či na konkrétní technická řešení. Je poměrně obvyklé, že první koncepční části projektu a návrh interiérů vypracovává architekt a technické části projektant. V každém případě je důležitá jejich spolupráce téměř ve všech oblastech stavění.

V naší praxi s projektanty úzce spolupracujeme a jejich práce a expertizy si považujeme. Projekt zpracováváme až do fáze projektu pro provedení stavby, nicméně u komplexnějších projektů se nebráníme předání projektu projekční kanceláři.


S kým spolupracuje architekt?

Mým nejdůležitějším kolegou a spolupracovníkem jste vy - moji klienti. S Vámi si vydefinujeme zadání a postupně mu přizpůsobujeme projekt během našich konzultací tak, abychom se dostali k vytouženému výsledku. 

V povolovací a prováděcí fázi je pro mě důležitá expertiza dalších odborníků - inženýrů, např.  statika, projektanta požární bezpečnosti, projektantů sítí (vytápění, elektrika, voda a kanalizace), odborníků na tepelnou techniku a dalšími. I malé projekty mohou být relativně komplexní a potřebná spolupráce široká. My architekti (případně hlavní inženýři projektu) jsme většinou ti, kdo všechny profese koordinují, aby výsledek dopadl dobře.

Na stavbě jsou našimi partnery stavební firmy, stavbyvedoucí, technický dozor a další zúčastnění aktéři. Záleží na způsobu realizace a velikosti projektu.


Co je to architektonická studie?

Architektonická studie je úvodním krokem v tvorbě stavebního projektu, který zahrnuje prostorové zobrazení, skici a popisy. Tato studie prezentuje základní koncept budovy, včetně půdorysů, uspořádání, funkčnosti a stylu. Slouží ke komunikaci s klientem ohledně designových myšlenek a umožňuje diskutovat o směru projektu. Na základě zpětné vazby se studie dále rozvíjí, a to směrem k detailnějším technickým fázím, jako je projekt pro územní řízení, stavební povolení a projektové dokumentaci pro realizaci.