close-icon

english FAQ follow

Kolik stojí architekt?

Každý projekt je jiný, má jiný rozsah, různé nároky. Architekti většinou naceňují své služby těmito základními způsoby:

 1. Úkolově, tedy danou částkou za danou službu
 2. Procentuální částkou z celkových nákladů stavby
 3. Hodinově
 4. Kombinací předchozích 

Každý způsob má své výhody či nevýhody a je vhodný pro různá zadání a velikosti projektů.

My nejčastěji oceňujeme naše služby úkolovou a hodinovou sazbou. Pro stanovení úkolové sazby nicméně potřebujeme stanovit předpokládané náklady stavby a zhodnotit další informace, pomocí kterých následně vypočítáme dle kalkulačky České komory architektů náš honorář.

Pro menší projekty a pro projekty, u kterých nedokážeme odhadnout jejich časovou náročnost, používáme hodinovou sazbu.

Modelový příklad výpočtu honoráře 2023: 

Novostavba rodinného domu o 500 m3 a zastavěné ploše 100 m2 na pozemku 1000 m2.

Cena vychází dle zadaných parametrů na 8,8 mil. Kč vč. dph. Honorář za kompletní návrhové, projekční a poprojekční služby vychází na cca 10,5% z této částky, přičemž z této částky je dedikováno 1% na přípravu zakázky, 13% na návrh stavby, 33% na projekt pro stavební povolení (samostatné územní řízení není), 32% na projekt pro provedení stavby, 5% na soupis dodávek a konečně 12% na autorský dozor investora. V případě vypracování tzv. Jednostupňové dokumentace (pro stavební povolení a pro provedení stavby) lze uspořit, jelikož v tom případě činí 50% (místo 33+32%).

Zdroj: https://www.cenyzaprojekty.cz/ a https://www.cka.cz/sluzby/clenum/kalkulacky


Jak dlouho trvá projekt, jak dlouho trvá stavba?

Délka projekčních prací je ovlivněna více faktory - požadavky investora, složitostí a velikostí stavby, detailností projektu, pozemkem a dalšími omezeními vyplývajícími např. z územního plánu. Rekonstrukce jsou obvykle náročnější technicky i časově. Dramaticky se liší délka stavebního řízení u různých stavebních úřadů.

Délka stavby je také závislá na více faktorech, především složitostí projektu, zvoleným technickým řešením, velikostí, situací na trhu stavebních firem, roční době a dalších. Také je rozdíl při realizaci svépomocí, stavbou na klíč a jejich kombinacemi.

Modelový příklad - novostavba rodinného domu.

 • Architektonická studie - 3 měsíce
 • Jednostupňový projekt pro provedení stavby - 6 měsíců
 • Vyjádření dotčených úřadů - 1-2 měsíce
 • Schvalovací proces na stavebním úřadě - 1-2 měsíce
 • Stavba - tady může být veliké časové rozpětí v návaznosti na stav dokončenosti a způsob realizace, nejpravděpodobněji déle než 1 rok


Co je to architektonická studie?

Architektonická studie je úvodním krokem v tvorbě stavebního projektu, který zahrnuje prostorové zobrazení, skici a popisy. Tato studie prezentuje základní koncept budovy, včetně půdorysů, uspořádání, funkčnosti a stylu. Slouží ke komunikaci s klientem ohledně designových myšlenek a umožňuje diskutovat o směru projektu. Na základě zpětné vazby se studie dále rozvíjí, a to směrem k detailnějším technickým fázím, jako je projekt pro územní řízení, stavební povolení a projektové dokumentaci pro realizaci.


Jaké podklady jsou potřeba pro práci architekta či projektanta na projektu?

Spolehlivé podklady a informace zaručují méně práce a potenciálních úprav vynucených špatnými předpoklady - šetří tak čas a peníze. Rozsah nutných podkladů se liší dle typu, rozsahu a fázi projektu. Obecně potřebujeme tyto podklady (zaměření, průzkumy a dokumentace):

 • Geodetické zaměření pozemku (výškopis a polohopis)
 • Zaměření či 3D scan interiérů
 • Původní stavební dokumentaci
 • Radonový průzkum
 • Geologický průzkum
 • Hydrologický průzkum 
 • Stavebně-technický průzkum


S kým spolupracuje architekt?

Mým nejdůležitějším kolegou a spolupracovníkem jste vy - moji klienti. S Vámi si vydefinujeme zadání a postupně mu přizpůsobujeme projekt během našich konzultací tak, abychom se dostali k vytouženému výsledku. 

V povolovací a prováděcí fázi je pro mě důležitá expertiza dalších odborníků - inženýrů, např.  statika, projektanta požární bezpečnosti, projektantů sítí (vytápění, elektrika, voda a kanalizace), odborníků na tepelnou techniku a dalšími. I malé projekty mohou být relativně komplexní a potřebná spolupráce široká. My architekti (případně hlavní inženýři projektu) jsme většinou ti, kdo všechny profese koordinují, aby výsledek dopadl dobře.