close-icon

Náš tým, vedený českým architektem Janem Kabelkou, který sídlí v Praze a v Edinburghu, má pevně stanovený cíl. Naší misí je vytvářet udržitelnou, nadčasovou a funkční architekturu a zároveň aktivně řešit vznikající výzvy během celého procesu navrhování a stavby.

Máme 15 let zkušeností v Čechách a dva roky ve Velké Británii, specializujeme se především na rezidenční a komerční projekty a věnujeme se novostavbám, rekonstrukcím i návrhům interiérů. Vedle našeho hlavního zaměření jsme otevřeni spolupráci i v různých dalších oblastech. 

Jan Kabelka do našich projektů vnáší svůj unikátní pohled a vedení, aby zaručil, že každý náš záměr bude inovativní, ohleduplný k životnímu prostředí a bude odpovídat potřebám klientů.

The team, led by Jan Kabelka, a Czech architect based in Prague and Edinburgh, is on a dedicated mission. Our goal is to create sustainable, timeless, and functional architecture while proactively addressing challenges that arise. 

With 15 years of experience in the Czech architecture industry and two years in the UK, we specialise in residential and commercial projects. Our expertise spans new builds, refurbishments, and interior design. Beyond our core focus, we are open to meaningful collaborations in various fields. 

Jan Kabelka brings his unique perspective and leadership to guide our endeavours, ensuring that each project we undertake embodies the principles of excellence, innovation, and environmental consciousness.


Ing.arch Jan Kabelka ARB

Autorizovaný architekt, člen České komory architektů č. 04 405 - od 10/2015
Chartered Architect, member of The Czech Chamber of Architects - since 10/2015

Registered Architect of the Architects Registration Board (Reg. nr. 096245G) - since 09/2020

Portfolio 10/2023


Pracovní zkušenosti / Work experience:

McLaren Murdoch & Hamilton (Edinburgh, UK), A2K architekti (co-founder), ADR s.r.o. (Praha, CZ), Architektonický atelier Radana Hubičky (Praha, CZ)


Tým / The team

Náš tým se skládá ze šesti členů - tří autorizovaných architektů, jedné senior architektky a dvou studentek. Máme zkušenost v práci s BIM, zejména v programu Archicad, který což nám umožňuje bezproblémovou spolupráci na větších projektech.

Our team comprises six members: three chartered architects, one senior architect, and two Part II architectural assistants. We are proficient in working with BIM, particularly in Archicad, which enables us to collaborate seamlessly on large projects within a single file.