close-icon

Rekonstrukce domu v Neratovicích / Refurbishment of a house in Neratovice

Zadání

Přáním klientů je provést kompletní, pokud možno bezbariérovou rekonstrukci přízemí a rekonstrukci podkroví a střechy. Cílem by měl být dům spojený se zahradou, která byse stala jeho součástí. Dům by se měl snažit využít dešťovou vodu, která by se buď jímala a využívala k zálivce zahrady, či dokonce využít dešťovou vodu jako tzv. šedou (např. pro splachování). Část střechy by měla být zelená extenzivní s cílem zadržování vody a ochlazování domu hlavně v letním období.

Koncept

Řešení spočívá v změně dispozičního uspořádání, zejména propojení obývacího pokoje s kuchyní, přesunutí schodiště a vytvoření využívatelného podkrovního prostoru pro příležitostné přespání.

Směrem do zahrady bude prostor prosvětlem velkým francouzským oknem vedoucím na terasu zastřešenou dřevěnou pergolou.


The Brief

The clients' wish is to carry out a complete barrier-free reconstruction of the ground floor and reconstruction of the attic and roof. The goal should be a house connected with a garden that would become part of it. The house should try to use rainwater, which would either be collected and used to irrigate the garden or even use rainwater as grey water (e.g., flushing). Part of the roof should be extensively green to retain water and cool the house, mainly in the summer.

The concept

The solution consists in changing the layout, especially connecting the living room with the kitchen, moving the staircase and creating a usable attic space for occasional overnight stays. Towards the garden, the space will be lit by a large window leading to a terrace covered with a timber pergola.