close-icon

RD Všestary / House Všestary

Dům je inspirován tradiční venkovskou zástavbou a byl posuzován i Národním památkovým ústavem, jelikož se nachází v ochranném pásmu Krajinné památkové zóny Bitva u Hradce Králové. Snaží se zamezit nežádoucím vlivům - výhledy (trafačka) a hluk ze silnice, naopak vytváří západní zahradu, do které jsou orientovány všechny pokoje, navíc s výhledem na centrum obce s kostelem. Obytný prostor je velkou prosklenou stěnou spojen se zahradou. Jedná se o nízkoenergetický dům, na který jsme získali dotaci Nová zelená úsporám. Dům je aktuálně ve výstavbě - předpokládané dokončení je 12/2017.

The house is inspired by traditional rural development and was also assessed by the National Monuments Institute, as it is located in the protection zone of the Landscape Monument Zone Battle of Hradec Králové. It tries to avoid unwanted influences - views (traffic) and noise from the road, on the contrary, it creates a western garden, to which all rooms are oriented, in addition to the view of the village center with the church. The living space is connected to the garden by a large glass wall. This is a low-energy house, for which we received a subsidy from local program. The house is currently under construction - expected completion is 12/2017.


Date: 10/2014 -
Client: soukromá osoba / private
Role: architektonická studie, projekt pro ohlášení stavby, nová zelená úsporám / concept study, building permission, energy efficiency project