close-icon

Rekonstrukce rodinného domu / Reconstruction of a semi detached house

Jedná se o rekonstrukci jedné poloviny dvojdomku v širším centru malé obce. Do podkroví byl vestavěn druhý byt pro mladou rodinu, přičemž vnější obrys domu zůstal zachován. Nově bylo navrženo přístupové schodiště. Dispozičně se jedná o byt 3+kk včetně podkrovní herny pro děti a skladu. V realizaci.

It is a reconstruction of one half of a semi-detached house in the wider center of a small village. A second apartment for a young family was built into the attic, while the outer outline of the house was preserved. An access staircase was newly designed. The layout is a three rooms apartment, including an attic playroom for children and a storage. In progress.