close-icon

Obytný soubor / Residential complex

Koncepční studie obytného souboru na ploše cca 18.000 + 14.000 m2. Nízkopodlažní bytové domy s terasami a předzahrádkami a řadové rodinné domy. Správná orientace ke světovým stranám a výhled na centrum města. Přehledný a upravený veřejný prostor včetně zeleně.

Conceptual study of a residential complex on 18.000 + 14.000 sqm. The design consists of mixture of low story block of flats with terraces and gardens and terraced houses. All with correct (sun) orientation and with a view to the city centre. Clear public space and green as an advantage.