close-icon

Obytný soubor / Residential complex

Koncepční studie obytného souboru na ploše cca 18.000 + 14.000 m2.
Conceptual study of a residential complex on 18.000 + 14.000 sqm.

Nízkopodlažní bytové domy s terasami a předzahrádkami a řadové rodinné domy. Správná orientace ke světovým stranám a výhled na centrum města. Přehledný a upravený veřejný prostor včetně zeleně.