close-icon

Rodinný dům Všestary II / House Všestary II

Rodinný dům pro mladou rodinu. Zajímavostí je, že se projekt nachází v ochranném pásmu památkové zóny Bitvy u Hradce Králové a tudíž zde jsou předepsané již poměrně striktní regulace a projekt byl projednáván s Národním památkovým ústavem v  Josefově. A druhou zajímavostí je, že jsem navrhoval i sousední dům. Oba domy se nachází v klasické sídelní kaši vyplněné katalogovými domy. Dům má minimalistický tvar v jednoduché materiálové kombinaci.

A detached house for a young family. The site is located in the monument preservation area and there was a strict regulation. Project ongoing. In the past I´ve been designing the neighbour house and both are in a classical urban sprawl filled with catalogue houses. The house has a minimalist shape and easy material combination.