close-icon

Rekonstrukce chaty / Reconstruction of a cottage

Rekonstrukce a rozšíření rekreační chaty v malé obci - architektonická studie 4/2020. Hmota domu byla protažena ve svém podélném směru o 2m, což je maximální přípustná míra dle místních regulací. Dispozice je upravena pro moderní trvalé bydlení a obytný prostor co nejvíce propojen se zahradou. Vnější výraz zapadá do venkovského rázu nejen svým tvarem, dům je obložen přírodními materiály jako dřevo a kámen. Nerealizováno.

Reconstruction of a cottage in a small village - design study 4/2020. The shape of a house is prolonged by 2m which is the maximum by the local regulation. It is edited to allow modern (permanent) living with its living room connected by huge windows with the garden. The outer form fits into the neighbourhood and it´s cladded by natural materials such as wood and stone. Unrealized.