close-icon

Psychosomatická klinika / Psychosomatic clinic

Spolupráce na projektu v rámci atelieru ADR.

Přístavba a dostavba psychosomatické kliniky na Praze 6. Obě stavby jsou umístěny pod úroveň okolního terénu a obklopují vlastní zahradu, která je přístupná celoprosklenou fasádou ze všech místností. Hlavními materiály jsou beton, dřevo a sklo.

Collaboration on a project within the ADR studio.

Extension and completion of a psychosomatic clinic in Prague 6. Both buildings are located below the level of the surrounding terrain and surround their own garden, which is accessible by an all-glass facade from all rooms. The main materials are concrete, wood and glass.