close-icon

Autorizovaný architekt, člen České komory architektů č. 04 405
Chartered Architect, member of The Czech Chamber of Architects
Registered Architect of the Architects Registraton Board (Reg. nr. 096245G)


pracovní zkušenosti / experience:

09/2021                       McLaren Murdoch & Hamilton, Edinburgh, UK
09/2020                       registered architect in the UK
02/2020                       A2K architekti (co-founder)
10/2015                         autorizace ČKA (became member of The Czech Chamber of Architects)
09/2014                        vlastní praxe (freelance Architect)
02/2009 - 06/2014    ADR s.r.o. 
08/2008 - 12/2008    Architektonický atelier Radana Hubičky 

vzdělání / education:
09/2002 - 06/2008    Fakulta architektury ČVUT
09/2006 - 06/2007     Fakulta architektury TU Graz (A)

Aktuálně úzce spolupracuji s architektem Ing.arch. Karlem Kadeřábkem, se kterým jsme založili ateliér A2K architekti, a specialisty v oborech statika, ZTI, elektro, vytápění, chlazení a vzduchotechnika, tepelná technika, požární bezpečnost a dalšími.

Jsme mladé architektonické  studio tvořící nadčasovou a funkční architekturu a interiérový design. Nabízíme rozmanitou škálu služeb - od konzultací, přes návrhy, projekty až po realizaci a autorský dozor. Naším cílem je kvalitně odvedená práce, spokojený klient a naše dlouhotrvající dobré vztahy.

I´ve recently founded a design studio called A2K architekti with my colleague Karel Kadeřábek. We cooperate with specialists and engineers in construction, heating, cooling, ventilation, fire protection, etc.

We are a young design studio focusing on timeless and functional Architecture and Interior Design. The studio offers a wide variety of services based in Prague.

Portfolio 06/2022