close-icon

autorizovaný architekt, člen České komory architektů č. 04 405

praxe:
10/2015 -                       autorizace ČKA
09/2014 -                      vlastní praxe  
02/2009 - 06/2014    ADR s.r.o. 
08/2008 - 12/2008    Architektonický atelier Radana Hubičky 

vzdělání:
09/2002 - 06/2008    Fakulta architektury ČVUT
09/2006 - 06/2007    Fakulta architektury TU Graz (A)

Aktuálně úzce spolupracuji s architektem Ing.arch. Karlem Kadeřábkem a dalšími specialisty v oborech statika, ZTI, elektro, vytápění a vzduchotechnika, tepelná technika, požární bezpečnosti a dalšími.