close-icon

Autorizovaný architekt, člen České komory architektů č. 04 405
Authorised Architect, member of The Czech Chamber of Architects
Registered Architect of the Architects Registraton Board (Reg. nr. 096245G)


praxe / experience:

09/2020 -                     registered architect in the UK
02/2020 -                     A2K architekti (co-founder)
10/2015 -                       autorizace ČKA (became member of The Czech Chamber of Architects)
09/2014 -                      vlastní praxe (independent architect)
02/2009 - 06/2014    ADR s.r.o. 
08/2008 - 12/2008    Architektonický atelier Radana Hubičky 

vzdělání / education:
09/2002 - 06/2008    Fakulta architektury ČVUT
09/2006 - 06/2007     Fakulta architektury TU Graz (A)

Aktuálně úzce spolupracuji s architektem Ing.arch. Karlem Kadeřábkem, se kterým jsme založili ateliér A2K architekti, a specialisty v oborech statika, ZTI, elektro, vytápění, chlazení a vzduchotechnika, tepelná technika, požární bezpečnost a dalšími.

Jsme mladé architektonické studio tvořící nadčasovou a funkční architekturu a interiérový design. Nabízíme rozmanitou škálu služeb - od konzultací, přes návrhy, projekty až po realizaci a autorský dozor. Naším cílem je kvalitně odvedená práce, spokojený klient a naše dlouhotrvající dobré vztahy.

I´ve recently founded a design studio called A2K architekti together with my fellow colleague Karel Kadeřábek. We cooperate with specialists and engineers in the field of construction, heating, cooling, ventilation, fire protection and others.

We are a young design studio focusing on timeless and functional Architecture and Interior Design. The studio offers large variety of services, based in Prague.

Portfolio 2021