close-icon

Věnuji se navrhování architektury a interiérů různého měřítka (design nábytku, návrh rodinných domů a rekonstrukcí bytů atd.) a to ve všech návrhových, projekčních a poprojekčních fázích včetně inženýringu, tedy od studie přes stavební povolení po autorský dozor. Mým hlavním cílem je kvalitně odvedená práce, spokojený klient a naše dlouhotrvající dobré vztahy.

Nabízím:

 • architektonická studie (STU) - výtvarné, dispoziční, prostorové a urbanistické řešení stavby v kontextu svého okolí - města/krajiny
 • projekt pro stavební povolení (DSP) - projekt pro odsouhlasení státní správou (stavebním úřadem)
 • inženýring (ING) - projednání projektu s dotčenými orgány státní správy (např. památková péče, odbor životního prostředí atd.) a správci sítí (např. ČEZ, Innogy atp.), zajištění potřebných vyjádření a stavebního povolení
 • projekt pro provedení stavby (DPS) - podrobný a propracovanější projekt pro realizaci stavby včetně detailů, výpisů, výkazů, případně rozpočtu
 • studie interiéru (INT) - výtvarné řešení částí interiéru - povrchy, osvětlení, koncové prvky, nábytek
 • projekt interiéru (PRI) - podrobné rozkreslení interiérových prvků (např. nábytek), jejich pozic (např. světla) a místností (např. spárořezů apod.)
 • autorský dozor (AD) - dohled nad realizací stavby a interiérů
 • konzultace - např. zhodnocení pozemku nebo bytu před jejich nákupem či před rekonstrukcí, výběr interiérových prvků atd.

Průběh spolupráce:

 1. osobní schůzka s klientem - zjištění a formulace konkrétního zadání projektu, případně předání podkladů, představení mojí práce
 2. vypracování Cenové nabídky včetně předpokládaného harmonogramu
 3. po odsouhlasení Cenové nabídky klientem vypracování, odsouhlasení a podpis Smlouvy o dílo
 4. práce na projektu včetně konzultací s klientem
 5. odevzdání odsouhlaseného projektu
 6. práce na dalších fázích projektu, konzultace, autorský dozor, výběr dodavatele atp.

Cena:

 • každý projekt je jiný co do velikosti, složitosti a časové náročnosti, proto na každý projekt zpracuji konkrétní Cenovou nabídku
 • konzultace - 900 Kč/hod. (vždy minimálně hodina), doprava 9 Kč/km, můžeme konzultovat i telefonicky, emailem, po skype..