jan kabelka *architekt

Online portfolio Ing.arch. Jana Kabelky.

Ing.arch. Jan Kabelka (*1983)


----------- english version follows -----------

praxe

02/2009-06/2014
07/2014-vlastní praxe
ADR, s.r.o. (www.adr.cz) - studie, vizualizace, koncepce, interiéry
08/2008-12/2008Architektonický atelier Radana Hubičky / AARH (www.radanhubicka.com) spolupráce převážně na studiích a v jiných fázích navrhování
02/2008vizualizace rodinných domů - Ing.arch Křivka (www.arch-krivka.cz)
08/2006vizualizace rodinných domů - Ing.arch Křivka
05/2006Qarta, Praha (www.qarta.cz)
08/2005-11/2005KPP, Ing.arch. Iva Knappová
04/2005-07/2005ateliér Ing.arch. Otakara Chocholy
08/2004-09/2004šestitýdenní praxe ve stavebním oddělení TEF 23 Bosch Homburg (D)

vzdělání

03/2008-06/2008diplomní projekt na téma: Revitalizace a dostavba bloku v centru města Jihlavy a jeho obhajoba | titul Ing.arch. (architekt)
2007-2008magisterské studium na FA ČVUT v Praze ateliéry: L.Pata (www.patafrydecky.cz), M.Hon
2006-2007výměnná stáž v rámci programu Erasmus - TU Graz (A) ateliéry: I.Frank, R.Riewe (www.rieglerriewe.co.at)
2005-2006magisterské studium na FA ČVUT v Praze ateliéry: L.Pata, R.Koucký (www.koucky-arch.cz)
3/2005-6/2005bakalářský projekt | titul Bc. (bakalář)
2002-2005Fakulta architektury ČVUT v Praze | bakalářské studium ateliéry: B.Fanta, V.Soukenka
1995-2002Gymnasium Jihlava

jazykové znalosti

09/2006-06/2007výměnná stáž v rámci programu Erasmus | Graz, Rakousko
08/2004-09/2004šestitýdenní praxe ve stavebním oddělení TEF 23 Bosch Homburg (D)
06/2002Deutsches Sprachdiplom, zweite Stufe (Německý jazykový diplom)

němčinapokročilý
angličtinastředně pokročilý
francouzštinazačátečník

práce s pc

AutoCAD, 3DS Max (mental ray, v-ray), Corel Draw and Photopaint / Photoshop a Illustrator, SketchUP, MS Office, html/css

koníčky

swing (www.swingbusters.cz), step, hra na bicí, jízda na kolečkových bruslích/kole, kultura (literatura, divadlo, film, hudba, výstavy), fotografování

spolupráce

Autor této prezentace - architekt Karel Kadeřábek.--------------- english version ---------------

work

02/2009-ADR, s.r.o. (www.adr.cz) - studies, visualisations, concepts, interiors
08/2008-12/2008Architektonický atelier Radana Hubičky/AARH (www.radanhubicka.com) cooperations on studies and other phases of designing
02/2008visualisations of family houses - Ing.arch Křivka (www.arch-krivka.cz)
08/2006visualisations of family houses - Ing.arch Křivka
05/2006design studio Qarta, Praha (www.qarta.cz)
08/2005-11/2005design studio KPP, Ing.arch. Iva Knappová
04/2005-07/2005design studio Ing.arch. Otakar Chochola
08/2004-09/2004six week practice at building department TEF 23 | Bosch Homburg, Germany

education

03/2008-06/2008diploma project (Revitalization of a city block in the centre of Jihlava, title Ing.arch. (architect)
2007-2008master study of architecture at CTU Prague, design studios: L.Pata (www.patafrydecky.cz), M.Hon
2006-2007Erasmus exchange study - TU Graz (A) design studios: I.Frank, R.Riewe (www.rieglerriewe.co.at)
2005-2006master study of architecture at CTU Prague, design studios: L.Pata, R.Koucký (www.koucky-arch.cz)
3/2005-6/2005bachelor project, title Bc. (bachelor)
2002-2005CTU Prague - Faculty of architecture | bachelor study, design studios: B.Fanta, V.Soukenka
1995-2002Gymnasium Jihlava

language skills

09/2006-06/2007Erasmus exchange study | Graz (Austria)
08/2004-09/2004six weeks praxis at building department TEF 23 | Bosch Homburg, Germany
06/2002Deutsches Sprachdiplom, zweite Stufe (German language diploma)

Germanadvanced
Englishcommunicative
Frenchbeginner

pc skills

AutoCAD, 3DS Max (mental ray, v-ray), Corel Draw and Photopaint / Photoshop a Illustrator, SketchUP, MS Office, html/css

hobbies

swing dance, tap dance, drums, in-line, riding, culture, photography

cooperation

Author of this presentation - architect Karel Kadeřábek.